Pill

Pill & plock är en möbelserie som tar utgångspunkt i materialet plywood och låter sig formas efter dess förutsättningar. Formen i möblerna är en produkt av konstruktionen som tillåter att man kan sätta ihop och ta isär möblerna utan några verktyg.

Stolen pill består av 3 delar som utan verktyg kan sättas ihop och plockas isär. Sitsen är nyckeln i hela konstruktionen, det är den som stabiliserar stolen.

Av: Erik Fingal